எங்களை பற்றி

ஹெபெய் எச் ongji எஸ் hunda எஸ் Teel எஸ் tructure மின் ngineering சி ஓ., லிமிடெட் ., 2000 இல் நிறுவப்பட்ட 52,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் மற்றும் 15 மில்லியன் யுவான் ஒரு பதிவு தலைநகர் உள்ளடக்கியது. நிறுவனம் முக்கியமாக வடிவமைப்பு, நிறுவல் மற்றும் எஃகு அமைப்பு கட்டிடம் திட்டம் (எஃகு அமைப்பு கிடங்கில், பட்டறை, சேமிப்பு கொட்டகையில், கோழி கொட்டகையில், எஃகு வீடு) தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது. நாம் ஒரு தொழில்முறை வடிவமைப்பு குழு மற்றும் ஒரு சிறந்த உற்பத்தி மற்றும் கட்டுமான அணி வேண்டும். வீட்டில் மற்றும் வெளிநாட்டில் மேம்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு கருத்தாக்கத்துடன் அவ்வப்போது ஒன்றிணைத்து, நாங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளுடன் வடிவமைப்பு இருந்து நிறுவல், நீங்கள் எளிதாக ஒரு பச்சை, சூழல்-நட்பு மற்றும் உயர் தரமான வீட்டில் சூழலில் இருக்க முடியும் என்று வழங்கும். நாம் எல்லா விவரங்களையும் கவனம் மேம்படுத்த வைத்து, ஒவ்வொரு இணைப்பை தரத்தை உறுதி, மற்றும் மேம்பட்ட முனையத்தில் கட்டிடப் பொருட்கள் உருவாக்க.

1

நிறுவனத்தின் கலாச்சாரம்

மேலாண்மைக் கருத்து

தர முன்னுரிமை, பாசாங்கற்ற ஒத்துழைப்பு

தர கருத்து

சுத்திகரிப்பு மற்றும் மேம்படுத்த வைத்து

ஆய்வு கருத்து

வெளிநாட்டில் படிக்கும் மேம்பட்ட உபகரணம், அனைத்து சந்தித்து வாடிக்கையாளர்கள் தேவைகள்.

வெற்றி, வெற்றி ஒத்துழைப்பு

நீண்ட நேரம் வணிக செய்ய