විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

  • නව පැමිණීම්
  • ඇලිසන්-බෲක්ස්-ගෘහ නිර්මාණ
  • පොදු වානේ-වාහන-අළුත්වැඩියා-ෂොප්-සමග-GenStone
  • නව පැමිණීම්
  • ගබඩා-අභ්යන්තර-සහ-බාහිර ආකෘතිය

අපගේ නවතම ව්යාපෘති

අපි ගැන

හොබෙයි එච් ongji එස් hunda එස් teel එස් tructure ngineering සී o., Ltd 2000 දී පිහිටුවන ලදී.,, වර්ග මීටර් 52,000 ක භූමි ප්රදේශයක හා යුවාන් මිලියන 15 ක ලියාපදිංචි ප්රාග්ධන ආවරණය කරයි. සමාගම ප්රධාන වශයෙන් වානේ ව්යුහය ගොඩනැඟිලි ව්යාපෘතිය (වානේ ව්යුහය ගබඩා, වැඩමුළුවක්, ගබඩා ගාලක්, කුකුල් ගාලක්, වානේ නිවසක්) සැලසුම් කර, ස්ථාපනය සහ නිෂ්පාදනය නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ. අපි වෘත්තීය නිර්මාණ කණ්ඩායම හා විශිෂ්ට නිෂ්පාදන හා ඉදිකිරීම් කණ්ඩායම් තියෙනවා. දියුනු ඒකාබද්ධ සංකල්ප රට තුල හා පිටත සමග යෙදෙන, අපි ඒකාබද්ධ සේවා සමඟ පාරිභෝගිකයන්ට නිර්මාණය සිට ස්ථාපනය කිරීමට, ඔබට පහසුවෙන් හරිත, පරිසර හිතකාමී සහ උසස් තත්වයේ ගෙදර පරිසරය ඇති කළ හැකි වන පරිදි ලබා දෙයි. අපි සෑම ලින්ක් ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම තබා, සෑම තොරතුරක්ම පිළිබඳ අවධානය යොමු,, හා උසස් පර්යන්තය නිෂ්පාදන නිර්මාණය.